TEVÉKEYSÉGEK:

 • Út menti növényzet gondozása, szemétszedés, bozót és cserje irtás, a kijelölt területek /akár több százezer négyzetméteren is/ kézi vagy motoros kaszálása, a kaszálék összegyűjtése, elszállítása
 • Terület előkészítő munkák
 • Tereprendezés, építőipari tevékenységek
 • Útépítés, karbantartás, utak, vízelvezető csatorna- rendszerek, csőátereszek, védelmi töltések építése, felújítása.
 • Térburkolat építés
 • Lakóparkok, lakóterületek infrastruktúrájának előkészítése
 • Ipari méretű épületek bontása
 • Anyagok újrahasznosítása
 • Honvédelmi célú tevékenységek
 • Katonai gyakorlóterek és hadiutak építése, fejlesztése, karbantartása
 • Sport- és akadálypályák építése, felújítása és bontása
 • Lőterek építése, fejlesztése, karbantartása
 • Inkurrens haditechnikai eszközök nemzetközi előírások (CFE) szerinti megsemmisítése, céltárggyá vagy polgári célú hasznosításra történő átalakítása, múzeumi tárggyá alakítása
 • Haditechnikai eszközök és anyagok, alkatrészek hazai és nemzetközi kereskedelme

REFERENCÁINK: