Project Description

  • Könnyűszerkezetes csarnok építése (672 m2)
  • Előkészítési munkák: bevágás, átkarolás, rakodás, szállítás, depózás
  • 10 000 T betontörmelék aprítása, rakodása
  • Kitermelt hulladék, szennyezett földtani közeg és természetidegen anyag teljes mennyiségének rostálása, az osztályozott hulladékok depózása (157 900T)
  • A projekt során keletkezett hulladékok (fém, fa, éghető frakció, műanyag) kézzel történő kiválogatása (70 000 T)
  • Monitoring kutak bevédése