Project Description

A kommunális hulladéklerakókban lejátszódó kémiai folyamatok és a csapadék szennyvíz keletkezéséhez vezetnek. Ennek mennyisége és összetétele a lerakó tulajdonságaitól függ. Legnagyobb részét nyitott felszín esetében a lehulló csapadék hulladéktestbe szivárgó mennyisége adja, míg egy másik, kisebb része a biológiailag bontható szerves anyagok bomlásából származik. A csapadék átszivárog a hulladékrétegeken és közben elszennyeződik. A csurgalékvíz összetételében jelentős mennyiségű a szerves anyag, a nehézfémek, a nitrogénvegyületek és a vízkeménységet növelő sóképző összetevők. A csurgalékvíz magas és összetett szennyezőanyag-tartalma miatt nehezen tisztítható. A nagy környezeti kockázattal rendelkező folyadék gyűjtése, kezelése rendszeres feladatot és komoly nehézséget jelent a lerakók üzemeltetői számára. Számos technológiai tisztítási mód ismert, de ezek adaptálása Magyarországon nagyon kevés esetben történt meg.

image014A csurgalékvíz kezelésére legtöbb esetben a vissza-locsolást, elpárologtatást választják. Azonban a visszamaradó víz hátráltatja a gázok felszabadulását, telítetté teszi a lerakó szigetelő anyagai feletti rétegeket, eltömíti a csöveket. A szivárgó szennyezőanyag csökkenti a lerakó stabilitását. Sok lerakónál a gyűjtő-, szállító- és tárolókapacitás alultervezett. A csurgalékvíz többletet szennyvíztisztítóba kell(ene) szállítani, ami jelentős költséggel oldható meg. Számos korszerű technológiai tisztítási mód ismert, de ezek adaptálása még világszerte is csak kevés esetben történt meg. A kezelési módok hátránya a rendkívül magas kezdeti beruházási költség, az adott kapacitáshoz képest gazdaságtalan működtetés, túlzott üzemeltetési költségek. Az ismert eljárások önállóan nem elegendőek a csurgalékvizek tisztítására, hanem ezek kombinációjával, összekapcsolásával vezethetnek eredményre.

image018image016Az általunk javasolt eljárás a szennyező anyagok kivonását elektrokémiai úton végzi. Újdonsága, hogy az elektrokémiai reakciót megvalósító térben a szokásostól eltérő anód-katód elhelyezést és előnyös anyagpárosításokat alkalmaz, továbbá a reakció alá vont anyagokat az ismertektől eltérő módon veti alá fizikai és kémiai előkészítésnek. A reakciótérben és a fázisok fogadására alkalmas terekben a technológiai feladatnak megfelelő szabályozott folyadékáramlás jön létre, ezáltal az ülepítés mellett a kolloid részecskék leválasztása és eltávolítása lényegesen kisebb energia felhasználását igényli. Az eljárás felhasználásával kifejlesztett prototípus berendezésünk világviszonylatban egyedülálló. Vegyszer nélküli tisztítási eljárásra épülő, ipari méretekben is használható, nagyon alacsony beruházási és üzemeltetési költségű, helyszíni munkavégzésre alkalmas berendezés, amely előzetes mérések alapján bizonyítottan képes a csurgalékvizek szennyezésének jelentős csökkentésére.

image020A kommunális hulladékkal szennyezett csurgalékvizek Magyarországon 42 telepen jelentenek gondot, méretfüggően napi 20-50 m3 mennyiségben. Megoldásunkkal a helyszínen kezelt szennyvíz megfelelő arra, hogy olcsó technológiákkal tovább tisztítsák, melyek a csurgalékvíz kezdeti szennyezettsége és extrém keménysége miatt elsődlegesen nem lennének alkalmazhatók. Több gazdaságos eljárás összekapcsolásával, vagy a berendezésünk többlépcsős alkalmazásával olyan tisztasági fok is elérhető, hogy a kezelt vizet zöldfelületre, öntözésre felhasználják, csatornába, vagy akár élővízbe is beengedjék. A projekt eredménye a műszaki tudományos közösségnek újdonságot jelent, ugyanis két használati mintaoltalmat integrál. A technológia szinte teljesen kiforrott, néhány konstrukció-technológiai módosítás szükséges, főleg a jelentős mértékben képződő hab eltávolítására.

A csurgalékvizek tisztítását nem lehet csak magyarországi problémaként kezelni. Nyilvánvaló tendencia, hogy akár az EU-tagállamoknak, akár a fejlett/fejlődő környezetvédelmi elkötelezettséggel rendelkező többi országnak szembe kell nézni azzal, hogy a környezetvédelmi szabályzók folyamatosan szigorodnak, eszerint az új telepítésű hulladéklerakóknál a mindenkori legjobb technológiát kell alkalmazniuk. Ezért egyik fő célunk az értékesítés az új létesítésű hulladéklerakóknál. Emellett a Magyarországon már meglévő, de korszerű tisztítási technológiával nem rendelkező piaci szereplőknél tervezzük a próbaüzemet, az értékesítés megkezdését. A harmadik lényeges piaci szegmens a már bezárásra, felszámolásra ítélt lerakók, de akár az illegális lerakók területeinek rehabilitációja.