Project Description

image024Magyarországon több mint 500 db szennyvíztisztító telepről rendelkezünk adatokkal, ahol 1.000.000 tonna települési szennyvíziszap keletkezik és kezelnek. Ennek mindösszesen 40%-a kerül mezőgazdasági hasznosításra. A környezetvédelem és a versenyképesség fejlődő gazdaságunkban gyakran ellentétbe állított fogalmak. Mégis mind szélesebb körben nyer teret az a nézet, hogy az ipar tartós és fenntartható fejlesztése csak oly módon képzelhető el, ha a termelés versenyképességét a környezet védelmén keresztül valósítjuk meg. Ennek egyik gyakorlati alkalmazási lehetősége, ha két különböző technológia anyagáramait összekapcsoljuk, azaz, ha az egyik termelési folyamatban feleslegessé váló anyagokat egy másik termelési folyamatban hasznosítjuk. A jelenünk egyik legégetőbb kérdése, hogy a hulladékgazdálkodás egyre növekvő mennyiségben keletkező felesleges mellékterméke, a települési szennyvíziszap milyen módon válthatja ki a környezetszennyező és klímakárosító fosszilis energiahordozókat. Kiemelt jelentőségűnek tartjuk a települési szennyvíziszap ártalmatlanításának hulladékgazdálkodási jelentőségét és az energetikai hasznosítási lehetőségét.

A projekt eredménye, egy önmagában már ismert technológia alkalmazásával a mechanikailag tisztított nedves szennyvíziszapból és szerves hulladékból lédig (ömlesztett) tüzelőanyag előállítása valósuljon meg, amely energetikai hasznosítás céljából erőművek és gyárak számára értékesíthető. Az alkalmazás egyedisége abban mutatkozik meg, hogy ismereteink szerint sehol nem alkalmaznak kapcsolt energiatermelésű mikroerőművet a szennyvíziszap szárítás hőenergiájának biztosítására. A kapcsolt energiatermelésű mikroerőmű ugyanis a hőenergia mellett villamosenergia termelésre is alkalmas, így a teljes működő rendszer energiamérlege az egyedi helyi igényeknek megfelelően optimalizálható.

Eszközök:

image026·         Gáztüzelésű kapcsolt energiatermelésű mikroerőmű, amely a szennyvíziszap előmelegítéséhez és szárításához szükséges hőt, valamint a berendezések üzemeltetéséhez szükséges villamos energiát állítja elő kimagasló energetikai hatásfokkal.
·         Eco-60 rendszervezérlő, távszabályzó, kontroller egység, amely vezérlőszoftver különböző pontokon gyűjt adatokat a rendszer működéséről üzem közben, és egyúttal biztosítja a működtetés, szabályozás, vezérlés és távoli beavatkozás lehetőségét.
·         EcoDryer-60 szárító berendezés, amelyben a szennyvíziszap mozgatás közbeni szárítása megvalósul.

Egy önkormányzat jelenleg jelentős összeget fizet az összegyűjtött szennyvíz elszállításáért. A beruházás eredményeképp keletkező száraz szennyvíziszap értékesítése évente 30% megtakarítást eredményez.

A berendezés biztosítja a hulladékok anyagában és energetikailag történő hasznosítása, hulladékok hasznosításával és ártalmatlanításával kapcsolatos innovatív technológiák és eljárások alkalmazását. A nedves szennyvíziszapból, mint hulladékból a jelen projekt keretében történő eszközbeszerzés és hozzá kapcsolódó technológia alkalmazása által száraz szennyvíziszap termelése valósul meg, amely energetikai célra hasznosításra kerül. A szárazanyag elégethető erőművekben, gyárakban, amelyből villamos és hőenergia nyerhető. Emellett a szennyvíziszapban található káros mikrobák, nehézfémek, kemikáliák ártalmatlanítása az égetés során a keletkező gázok szűrésével történik meg.