Project Description

Mikrobiológiai szempontból veszélyes hulladékot a lehetségesen szennyező veszélyes mikrobák hatékony inaktiválásával, elölésével vagy elroncsolásával lehet ártalmatlanítani, azaz fertőzésre alkalmatlanná tenni. Az ózon intenzív antimikrobás hatása régóta ismert tény, a különböző szakterületeken ezzel kapcsolatosan elvégzett vizsgálatok, és vizsgálati eredményekre vonatkozó szakirodalmi adatok viszonylag széles körben hozzáférhetőek.

A kifejlesztett veszélyes hulladék ártalmatlanítási technológiát a már eddig más területeken szerzett tapasztalatokra, kutatási eredményekre alapoztuk, azzal a szándékkal, hogy az egészségügyben keletkező mikrobiológiailag veszélyesnek minősített hulladékok ártalmatlanítására is kiterjesszük az ózonnal történő anyagkezelés számunkra pozitív tulajdonságait. A technológia zárt rendszerben, két fázisú munkamenetben zajlik:

Az ártalmatlanítási technológia első lépésében a veszélyes hulladék célszerűen kis méretű darabokra történő feldarabolása történik meg egy zárt térben. Ennek a munkafázisnak az a célja, hogy az ártalmatlanításra váró, különféle méretű, kialakítású és anyagminőségű veszélyes hulladékot egy optimálisan kezelhető, jól mozgatható, viszonylag homogén felépítésű anyagtömeggé alakítsuk. A célszerűen kis méretűre feldarabolt hulladékdarabok fontos tulajdonsága a megnövelt felület, amely az ártalmatlanítási folyamatban megnöveli a fertőtlenítő gázzal történő aktív kontaktus lehetőségét, így növeli az ártalmatlanítás hatékonyságát is. A darabolási feladatot speciális geometriával kialakított, célszerűen nagy szilárdságú forgó darálótárcsákkal végezzük.

A második lépésben, ill. munkafázisban a még veszélyes hulladék a zárt rendszeren belül továbbkerül egy tartályba, ahol a tulajdonképpeni ártalmatlanítás történik meg, amelyet a tartályba folyamatosan befúvott nagy koncentrációjú ózon-oxigén gázkeverék végez. Tekintettel arra, hogy az ózon sterilezés közbeni bomlása meglehetősen gyors, ezért lényeges a gázkeverék állandó pótlása, ill. a már csökkent ózon koncentrációjú gázkeverék folyamatos elszívása.

Berendezésünk prototípusa elkészült. További feladat az ipari méretű kísérletsorozatok folytatása, a technológia véglegesítése, valamint a tartályban levő ózongáz pótlásának-, elszívásának a vezérlését, a kezelés időtartamának az optimális beállítását, valamint a berendezés töltési és ürítési ciklusainak vezérlését végző mikroprocesszoros vezérlőegység kialakítása.

Az egészségügyi veszélyes hulladék fertőzött anyagok összessége, mely fecskendőket, injekciós tűket, papírt, műanyagot, üveget és textilt tartalmazhat. Az egészségügyi, ápolási tevékenység kapcsán keletkező hulladékot különleges módon kell kezelni. A hulladék gyűjtését külön tartályokban kell végezni, melyek tartalmát vagy a kórház területén kell biztonsággal ártalmatlanítani, vagy egy máshol elhelyezett ártalmatlanító berendezéshez kell szállítani. Ennek a tárolása, szállítása, megsemmisíttetése veszélyes és igen költséges is.

A kórházakban és a rendelőkben évente mintegy 20 000 – 30 000 tonna veszélyes hulladék keletkezik. Fertőtlenítésükre jelenleg kizárólag hőhatáson alapuló eljárásokat alkalmaznak. A ma működő hulladékégetők nagy része nem alkalmas az új hulladékégetési szabályozás szerinti követelmények teljesítésére, ezért hosszú ideje tervben van véve ezek átalakítása, vagy bezárása, illetőleg pótlásukra új égetési kapacitásokat kiépítése. Ezek csak jelentős költségekkel járnának, amelyekre jelenleg nincs forrás.

Fentiek tükrében a sorozatgyártásra kifejlesztendő fertőtlenítési eljárásunk és berendezésünk piacképességét kiválónak ítéljük meg. Az ózonnal hatékonyan, ipari méretekben történő fertőtlenítésben, ennek elterjesztésében, értékesítésében nem látunk piaci kockázatot. Ugyanis a technológiának és berendezésnek nincs sem hazai, sem nemzetközi szintű versenytársa olyan technikai körülményekre vonatkozóan, mint amilyenek a zárt rendszerű ártalmatlanító berendezésben vannak. Az egyedüli alternatívaként ismert égetés vagy egyéb hőhatás energiaigényes, környezetszennyező, az egészségre ártalmas.