Project Description

A projekt eredménye egy monitoring rendszerben üzemelő, a fémipari hűtő-kenő folyadékok helyszíni tisztítására és többszöri újrafelhasználására tervezett és készített környezetvédelmi rendszer, berendezés kifejlesztése és prototípusának elkészítése.

A gépgyártás, az olajipar, a járműipar különböző területein évente komoly mennyiségű olajos emulzió keletkezik. A vállalatok részére azonban nem gyártanak, illetve forgalmaznak olyan vegyszer nélküli, helyszíni tisztítási eljárásra alkalmas berendezést, amely emulzióbontásos iszapkezelésként, akár helyszínen is működhet.

A jelenleg kínált berendezések csak részmegoldásokat tartalmaznak az ipari olajszennyezettség kezelésére. Főként nagyságrendi szennyezettséggel foglalkoznak. Nem térnek ki – mivel ilyen megoldásra technikailag nincs még gyártott, elérhető árú és gazdaságos üzemű berendezés – a beoldott emulzió és kolloidmentesítés szigorú értékeinek elérésére, sőt a veszélyes hulladékok helyi semlegesítésére sem.

Az előírt környezeti terhelés csökkenésére irányuló paramétereket korszerű, energetikailag is gazdaságos megoldására a mai vállalkozások anyagilag nem vállalkoznak, inkább a szennyezést közúton elszállíttatják, és tovább terhelik a közutak és a hulladéklerakók lassan telítődő kapacitását. A szennyezések jó része ma még nem minden esetben kerül veszélyes hulladéktárolókba, nem mindig kezelik megnyugtató módon. Ez indokolja a mi általunk kifejlesztett eljárás alkalmazását, amely gazdaságosságával és egyszerű ellenőrizhetőségével alkalmas a feladat ipari szintű kezelésére. Olyan technológiával rendelkezünk, amely mind a hatóságok, mind pedig az ipari üzemek számára műszaki megoldásában és energetikailag is elfogadható, anyagilag is megvalósítható, egyszerű üzemmódú, a környezetet nem terheli újabb ipari melléktermékkel.

image012A megtisztított víz az ipari folyamatoknál többször is újrafelhasználható, így jelentős víz- és csatornaköltségtől mentesül az érintett ipari üzem. Az eljárás során visszamaradó veszélyes hulladék mennyisége, ill. a szállítása, tárolása és megsemmisítési együttes költségek nagyságrendileg csökkennek a ma használatos eljárásokhoz képest. A visszanyert ipari víz többszöri és újrafelhasználása révén lehetővé válik a vízpazarlás megszüntetése, az édesvíz bázisok védelme, a környezetszennyezések okozta veszélyes hulladék-lerakók egyre fokozódó terhelésének csökkentése.

Elsődleges piaci lehetőségként az olajos emulziót szennyvízként kibocsátó iparágak közül a forgácsolóüzemeket jelöljük meg. Csak Magyarországon mintegy 1500 ilyen üzem működik, az EU-ban pedig becslések szerint ennek 100-150-szerese. Mivel az olajszennyező technológiákkal dolgozó mikro-, kis- és középvállalatok részére – ahol a munkafázisoknál olajos-vizes emulzió keletkezik, és azt a törvényi előírások miatt, veszélyes hulladékként kell kezelni – nem gyártanak, illetve forgalmaznak olyan vegyszer nélküli, helyszíni tisztítási eljárásra alkalmas berendezést, amely akár helyszínen is működhet, ez a legnagyobb számosságú és potenciálú iparág.

A piaci szereplők könnyen hozzá tudnak jutni a berendezéshez. A forgácsoló iparágra a gyártási körülmények függvényében teljeskörű optimális működési paramétereket határozunk meg. Így a kapcsolatfelvételtől, konzultációktól kezdődően a szennyvíz összetételére vonatkozó adatlap kitöltését, szennyvíz minták elküldését követően megkezdődhet a helyszíni felmérés, a berendezés gyártása, beállítása, telepítése, tesztüzeme. Az éles üzemi használatig eltelt idő ezzel jelentősen csökkenthető.

A sorozatgyártására készülve vállalkozást kívánunk létrehozni, mely nem csak Magyarországon, hanem a környező európai országokban, az igényeket képes lesz ellátni, gyártó és szervizhálózattal is. Ez a várható igények miatt, külföldi cégekkel együtt joint-venture, vagy franchise rendszerűvé fejleszthető.

Lehetséges üzleti modellek:

·         a technológia annyira újszerű, hogy először több magyarországi és egy vagy néhány EU-s partnercégnél működő referenciát tartunk szükségesnek üzemeltetni,
·         a berendezések értékesíthetők területileg, országonként,
·         a sorozatgyártás beindulása után a berendezések bérbe adhatók,
·         mobil berendezések is készíthetők, melyekkel szolgáltatni lehet a víztisztítást,
·         a berendezések – az EU-s- és a helyi jogszabályokban előírt típusvizsgálatok után és a megfelelő engedélyek beszerzését követően – az EU államokban is, illetve a tengeren túl is értékesíthetők.

A berendezések bérbeadását és távfelügyelettel történő üzemeltetését tartjuk leginkább előnyösnek a lehetséges üzleti modellek közül. Bár ez igényli a legnagyobb mértékű befektetést, de ez biztosítja a legnagyobb megtérülést is. A távfelügyelet 100%-os kontrollt biztosít a bérleti díjak beszedésére, valamint a piackutatásaink is azt mutatták ki, hogy a jelen forrásszegény helyzetben az iparág ezt részesítené előnyben.